Katalog linkova  - Listing Details
ID:5431
Title:Mix Automatske Autoperionice
URL:http://mixsrl.rs/
Category:Biznis
Description:Mix Car Wash doo je privredno društvo osnovano prevashodno sa ciljem da postojecim i buducim vlasnicima samouslužnih autoperionica pruži širu paletu proizvoda, tehnoloških rešenja, kao i mogucnosti ekonomicnije upotrebe energenata i ulaznih sirovina. To ostvarujemo distribucijom vrhunske opreme Italijanskog proizvodaca MIX srl, koji je nosilac više medunarodnih sertifikata koji svedoce o vrhunskom kvalitetu sticanom više decenija.
Pagerank:N/A
 


pozicija-na-pretrazivacima